W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Biuro Organizacyjno-Gospodarcze

Do zadań Biura Organizacyjno-Gospodarczego należą:

 1. w zakresie spraw organizacyjnych:
  • zapewnianie  obsługi  serwisowej  i technicznej  urządzeń  technicznych,  wspomagających  pracę pracowników: telefaks, kserokopiarka itp.,
  • przechowywanie pieczęci urzędowych i kluczy oraz prowadzenie ich ewidencji,
  • zapewnienie obsługi samochodu służbowego,d) wykonywanie zadań związanych z wyborami - stosownie do Kodeksu wyborczego
  • planowanie i realizacja budżetu w części właściwej dla wydziału;
 2. w zakresie spraw gospodarczych:
  • wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń komórek organizacyjnych Urzędu,
  • planowanie i realizacja zaopatrzenia materiałowo-biurowego i technicznego na potrzeby Urzędu,
  • zapewnienie konserwacji wyposażenia biurowego i nadzór nad gospodarką urządzeniami technicznymi,
  • administrowanie budynkiem administracyjnym Urzędu,
  • nadzór nad ochroną budynku i zabezpieczeniem znajdującego się w nim mienia,
  • prowadzenie spraw związanych z prenumeratą prasy,
  • nadzór  nad  utrzymywaniem  czystości  i porządku  w obiektach  administracyjnych  Urzędu  (Urząd  Miasta, Urząd Stanu Cywilnego w części przynależnej USC, Straż Miejska);
 3. w zakresie promocji Miasta:
  • planowanie w budżecie środków na promocję Miasta,
  • redagowanie organu prasowego Urzędu - miesięcznika „Na Ratuszu”,
  • przygotowywanie, zlecanie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji zdjęciowej dla potrzeb promocji,
  • proponowanie i zlecanie działań z zakresu promocji, a w szczególności:
  • wydawanych przez Miasto wydawnictw promocyjnych,
  • zakupy materiałów reklamowych, mogących stanowić elementy promocji,
  • zlecanie wykonania zatwierdzonych materiałów promocyjnych.
{"register":{"columns":[]}}