W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Biuro Zarządzania Energią

Do zadań wykonywanych na Stanowisku d/s Zarządzania Energią należą w szczególności:

 1. nadzór nad realizacją polityki energetycznej na obszarze gminy, określonej w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz nad realizacją zadań wynikających z „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” - w tym również monitorowanie danych,
 2. współpraca z przedsiębiorcami energetycznymi w celu zapewnienia spójności pomiędzy planami rozwojowymi przedsiębiorców energetycznych a „Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz „Planem zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,
 3. opiniowanie rozwiązań proponowanych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 4. uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie ustalania warunków zabudowy w zakresie gospodarki energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania,
 5. opiniowanie i uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla nowych inwestycji, obiektów modernizowanych oraz w istniejących budynkach w przypadku zmiany źródła ciepła,
 6. opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych zawartych we wnioskach o dofinansowanie dla inwestycji gminnych,
 7. zlecanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych,
 8. przygotowywanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych,
 9. uzgadnianie zakresu prac remontowych oraz modernizacyjnych na urządzeniach oraz instalacjach energetycznych na obiektach gminy,
 10. prowadzenie bazy danych o gospodarce energetycznej w obiektach gminy,
 11. monitorowanie i analiza zużycia energii i poboru mocy w obiektach gminy,
 12. nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
 13. prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej do użytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców gminy,
 14. propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, wdrażanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii,”
{"register":{"columns":[]}}