W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na rok 2022

Program ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021 – 2023 przewiduje dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła oraz montażu instlacji OZE w budynkach/lokalach mieszkalnych w latach 2021 – 2023, pod warunkiem otrzymania przez Miasto środków finansowych na ten cel z WFOŚi GW w Katowicach.

  • Uczestnikiem programu może być osoba, która jest właścicielem lub posiada inny równoważny z formą własności tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego położonego na terenie Miasta Rydułtowy. W przypadku gdy Inwestor nie jest właścicielem budynku/lokalu mieszkalnego lub jest jego współwłaścicielem odpowiednio właściciel/współwłaściciel we wniosku wyraża pisemną zgodę na przystąpienie do Zadania i wypłatę Dotacji Inwestorowi. W przypadku lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wymagana jest również zgoda administratora budynku mieszkalnego na przeprowadzenie Zadania wraz z oświadczeniem, że Inwestor może eksploatować Nowe źródło ciepła minimum przez okres 5 lat od zakończenia Zadania.

  • Program dotyczy budynków mieszkalnych, które zostały oddane do użytkowania do dnia 01.09.2017 r. (zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego) oraz posiadają zainstalowane stare źródło ciepła.

  • Budynek nie może posiadać drugiego źródła ciepła wpiętego w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania. W przypadku gdy w budynku mieszkalnym funkcjonuje więcej niż jedna wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania możliwe jest uzyskanie Dotacji do wszystkich wymienianych Starych źródeł ciepła (każda inwestycja traktowana jest odrębnie i odrębnie podlega zasadom określonym w Regulaminie);

  • Inwestor może uzyskać Dotację w wysokości określonej w Tabeli 1.

Zróżnicowane kwoty Dotacji wynikają z konieczności priorytetyzacji zadań określonych w Programie ochrony powietrza.

 

Poziom dofinansowania:

ROK

Kocioł 5 klasy węglowy z automatycznym podajnikiem paliwa

Kocioł 5 klasy na biomasę

Źródła ciepła zasilane energią elektryczną, kocioł gazowy

Pompa ciepła c.o.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej (węzeł cieplny)

2021

50%

do 3 000 zł

50%

do 3 000 zł

50%

do 4 000  zł

50%

do 4 000  zł

80%

do 4 000  zł

2022

50%

do 3 000 zł

50%

do 3 000 zł

50%

do 4 000  zł

50%

do 4 000  zł

80%

do 4 000  zł

2023

50%

do 3 000 zł

50%

do 3 000 zł

50%

do 4 000  zł

50%

do 4 000  zł

80%

do 4 000  zł

 

 

  • Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania Umowy.

  • Warunkiem uzyskania dofinansowania do kotła węglowego jest brak posiadania przyłącza do sieci gazowej.

 

WAŻNE

Pozostałe zasady uczestnictwa w Programie znajdują się w Uchwale w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach „Regulaminu udziału w Programie ograniczenia emisji dla Miasta Rydułtowy na lata 2021-2023” link do uchwały: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaRydultowy/document/726122/Uchwa%C5%82a-30_296_2021


 

{"register":{"columns":[]}}