W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Inwestycji

Do zadań wykonywanych przez Referat Inwestycji należą w szczególności:


1) koordynacja prac związanych z wykonaniem analizy celowości inwestycji,
2) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich w powiązaniu z budżetem Miasta,
3) koordynacja prac związanych z wykonaniem montażu finansowego planowanych inwestycji,
4) dokonywanie uzgodnień dotyczących współfinansowania inwestycji, w tym związanych z zabezpieczeniem obiektów przed wpływem eksploatacji górniczej,
5) prowadzenie postępowań zmierzających do likwidacji skutków eksploatacji górniczej w obiektach należących do zasobów gminy,
6) koordynacja planów ze środkami budżetowymi własnymi i zewnętrznymi,
7) wybór wykonawców projektów budowlanych planowanych inwestycji,
8) uzyskiwanie koniecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji,
9) wybór wykonawców robót,
10) nadzór nad realizacją inwestycji,
11) dokonywanie odbioru robót,
12) rozliczanie inwestycji, przeprowadzanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokonywanie zmian w ewidencji gruntów oraz przekazywanie użytkownikowi na majątek,
13) egzekwowanie warunków umów, w tym w zakresie gwarancji i rękojmi.

{"register":{"columns":[]}}