W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Mienia Komunalnego i Geodezji

Do zadań wykonywanych przez Referat Mienia Komunalnego i Geodezji należą w szczególności:


1) prowadzenie czynności związanych z nabywaniem gruntów na rzecz Miasta i zbywaniem gruntów przez Miasto,
2) prowadzanie czynności związanych z obciążaniem nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi z wyłączeniem służebności przesyłu,
3) sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie pozostałych czynności związanych z udostępnianiem gruntów, będących w posiadaniu Miasta,
4) aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
5) kontrola zgodności (także terminów) zabudowy działek z postanowieniami umów ustanawiających prawo użytkowania wieczystego gruntów,
6) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz nazewnictwa ulic,
7) prowadzenie postępowań zmierzających do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
8) rozpatrywanie wniosków o podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i niezależnie od ustaleń planu,
9) prowadzenie procedur związanych z przejmowaniem gruntów zajętych (zajmowanych) pod drogi publiczne,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów o gospodarce gruntami gminnymi,
11) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego w zakresie nieruchomości.

{"register":{"columns":[]}}