W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Referat Rewitalizacji i Funduszy Zewnętrznych

Do zadań wykonywanych przez Referat Funduszy Zewnętrznych należą w szczególności:


1) opracowywanie, monitoring i aktualizacja lokalnych programów, wymaganych przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych,
2) sporządzanie i uzupełnianie wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne dla zadań własnych gminy oraz pozyskiwanie wymaganych załączników do wniosków,
3) monitorowanie procedur rozpatrywania wniosków aplikacyjnych,
4) przygotowanie umów i aneksów o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych,
5) sporządzanie i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych dla zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, wraz z uzupełnieniem o źródła finansowania,
6) sporządzanie i uzupełnianie wniosków o płatność dla zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
7) koordynacja działań związanych ze sprawozdawczością, promocją i trwałością zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
8) pozyskiwanie i weryfikacja informacji na temat środków pomocowych dostępnych dla gminy,
9) przekazywanie informacji o dostępnych dla gminy środkach pomocowych do jednostek organizacyjnych gminy,
10) informowanie o zrealizowanych, realizowanych i planowanych projektach gminy, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
11) prowadzenie ewidencji pozyskanych środków zewnętrznych,
12) bieżąca współpraca z instytucjami zarządzającymi programami, w ramach których gmina ubiega się lub otrzymała dofinansowanie,
13) współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w zakresie kompetencji referatu,
14) informowanie organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów o najbliższych instytucjach świadczących bezpłatne usługi informacyjno-konsultacyjne w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
15) informowanie organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw o dostępnych dla nich źródłach finansowania zewnętrznego.

 

Personel:

Imię i nazwisko Stanowisko Dane kontaktowe
Joanna Gawron FZ-Kierownik Referatu

Telefon: 32 45 37 444
Adres e- mail: jgawron@urzad.rydultowy.pl

 

Komórka nadrzędna: Burmistrz Miasta

{"register":{"columns":[]}}