W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Sekretarz Miasta

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 3. koordynacja kontroli zarządczej w Urzędzie,
 4. organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracy pracowników,
 5. organizacja prac związanych ze służbą przygotowawczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 6. współpraca z Przewodniczącym Rady Miasta przy przygotowaniu sesji Rady oraz komisjami Rady, a w szczególności:
  • nadzór nad właściwym przygotowaniem materiałów dla radnych,
  • nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał,
  • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski komisji Rady,
  • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na interpelacje,
 7. koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 8. udział w sesjach Rady Miasta,
 9. przygotowywanie tematyki posiedzeń zespołu doradczego Burmistrza zgodnie z wnioskami kierowników komórek organizacyjnych oraz prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji z posiedzeń,
 10. nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z pracy Burmistrza do przedstawienia na sesji Rady,
 11. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów,
 12. proponowanie zakresów czynności dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Burmistrzowi,
 13. planowanie kosztów utrzymania Urzędu i rozliczanie wydatków poniesionych na ten cel w budżecie gminy,
 14. prowadzenie książki kontroli zewnętrznych Urzędu,
 15. wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 16. nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli,
 17. pełnienie funkcji rzecznika prasowego Urzędu – gdy Burmistrz nie wyznaczy innej osoby,
 18. zapewnienie prawidłowego stanu technicznego, bezpieczeństwa p-poż., i BHP w budynkach Urzędu,
 19. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
 20. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami politycznymi i społecznymi
 21. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców
 22. potwierdzanie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - dla dokumentów, wytworzonych w Urzędzie Miasta Rydułtowy,
 23. nadzór nad udostępnieniem informacji publicznej w Urzędzie,
 24. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 25. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendami.
{"register":{"columns":[]}}