W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Skarbnik Miasta

Do zadań Skarbnika należy:

  1. kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych świadczeń majątkowych,
  2. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem budżetu oraz prawidłowymi relacjami pomiędzy dochodami a wydatkami,
  3. przygotowywanie projektów sprawozdań z zakresu gospodarki finansowej,
  4. przedkładanie Burmistrzowi propozycji projektu budżetu oraz kierunków wykorzystania środków budżetowych,
  5. przygotowywanie wniosków o wydanie opinii w sprawach należących do kompetencji Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  6. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
{"register":{"columns":[]}}