W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stanowisko ds. Mieszkaniowych i Profilaktyki Uzależnień

Biuro  Spraw  Mieszkaniowych  i Profilaktyki Uzależnień jest  komórką  organizacyjną  na  prawach samodzielnego stanowiska. Do zadań Biura Spraw Mieszkaniowych i Profilaktyki Uzależnień należy między innymi:

1)  opracowywanie  planów  finansowych  związanych  z realizacją  Miejskiego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Miejskiego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii, a także bieżąca realizacja ich zapisów,
2)  współpraca  ze  stowarzyszeniami  i instytucjami  korzystającymi  z dotacji  w zakresie  przeciwdziałania alkoholizmowi,
3) współpraca z Policją, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Poradnią Leczenia i Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień,
4)  współpraca  ze  stowarzyszeniami  i instytucjami,  realizującymi  treści  Miejskiego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz z korzystającymi z dotacji na ten cel,
5) współpraca z Komisją Mieszkaniową, działającą przy Burmistrzu:
a) w zakresie spraw prowadzonych przez komisję,
b) przy rozpatrywaniu wniosków o przydział lokali mieszkaniowych,
c)  przy  sporządzaniu  list  osób,  z którymi  mogą  być  zawarte  umowy  najmu  -  zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Radę Miasta,
d) poprzez przygotowywanie wszelkich dokumentów i dokumentacji, związanych z gospodarką mieszkaniami pozostającymi w zasobach gminy,
6)  utrzymywanie  bieżących  kontaktów  i współpraca  ze  spółdzielniami  mieszkaniowymi,  posiadającymi zasoby mieszkaniowe na terenie Miasta.

 

Personel 

Imię i nazwisko Stanowisko Dane kontaktowe
Michał Janosz PM-Inspektor

Faks: 32 45 37 410
Adres e-mail: mjanosz@urzad.rydultowy.pl

 

Komórka nadrzędna: Sekretarz Miasta

 

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
Symbol Hasło klasyfikacyjne
7140.1 Rozpatrywanie wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego
7140.2 Zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym dodatkowych osób
71403 Projekty rocznych list zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych
7140.3 Sprawy ogólne
71407 Zamiana lokali
7142.1 Wskazania lokali - najem socjalny - na podstawie wyrokow sądu
7142.2 Odszkodowania za niedostarczone lokale - najem socjalny
7142.3 Pomieszczenia tymczasowe
7142.4 Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu
8170 Zwalczanie i zapobieganie alkoholizmowi

 

{"register":{"columns":[]}}