W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stanowisko ds. Obsługi Rady Miasta

Biuro Rady jest komórką organizacyjną kierowaną bezpośrednio przez Sekretarza. Do zakresu działania Biura Rady należy:

1) obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miasta oraz jej organów,
2) przygotowanie materiałów na Sesje Rady oraz posiedzenia komisji Rady, terminowe przekazywanie tychże materiałów właściwym osobom,
3) opracowywanie protokołów z obrad Rady oraz komisji Rady,
4) prowadzenie rejestru uchwał Rady Miasta,
5) prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego,
6) prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady oraz interpelacji i wniosków radnych, a także czuwanie nad terminowym udzielaniem odpowiedzi,
7) przekazywanie uchwał Rady Miasta Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz ogłaszanie ich w sposób przyjęty w ich treści,
8) współudział w wykonywaniu zadań, związanych z wyborami bądź referendami,
9) załatwianie innych spraw z zakresu organizacji pracy Rady, powierzonych przez Przewodniczącego Rady Miasta,
10) nadzór nad prawidłową publikacją aktów prawa miejscowego.

 

Komórka nadrzędna: Wydział Administracyjno-Organizacyjny 

{"register":{"columns":[]}}