W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy

Miasto Rydułtowy jest jednym z 29 beneficjentów programu Rozwój Lokalny, w ramach którego realizuje projekt „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy”. Projekt ten jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Jego celem jest poprawa atrakcyjności miasta Rydułtowy jako miejsca do życia i pracy oraz dostosowanie lokalnej administracji do wymogów stawianych współczesnemu aparatowi administracji samorządowej. W dniu 16.12.2021 Miasto podpisało umowę z Operatorem Programu – Ministerstwem Rozwoju i Polityki Regionalnej. Zgodnie z jej zapisami Rydułtowy otrzymały dofinansowanie w kwocie 15 328 498,86 zł na realizację szeregu przedsięwzięć z zakresu opracowanego Programu Rozwoju Lokalnego oraz Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje działania w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i przestrzennym, w ramach których zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

WYMIAR GOSPODARCZY – „IMPULS DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”:

Budowa ulicy Nowej na odcinku od ul. Orlovskiej do ul. Strefa Gospodarcza celem udrożnienia terenów inwestycyjnych

Reaktywacja ulicy Ofiar Terroru

Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Lokalnej w Rydułtowach

Utworzenie Młodzieżowego Klubu Przedsiębiorczości "Rydułtowski Gyszeft"

Oferta inwestycyjna gruntów będących własnością miasta

WYMIAR SPOŁECZNY – „DBAMY O POTRZEBY SPOŁECZNE”:

Wykonanie podjazdu scenicznego w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury "Feniks"

Oznaczenie wybranych 13 przejść dla pieszych dla osób słabowidzących

Opracowanie dokumentu - koncepcji dostosowania obiektów miejskich do potrzeb grup wrażliwych „Likwidacja barier – w kierunku dostępności”

Teleopieka i koperty życia - program wsparcia dla samotnych osób starszych

Wyposażenie i funkcjonowanie Centrum Obywatelskiego – wsparcie aktywności społecznej na rzecz mieszkańców miasta Rydułtowy

Wieloaspektowe zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin – „Tacy sami” oraz „Rodzinne popołudnia z plastyką”

Gra terenowa

Oddech w centrum miasta

Międzynarodowy festiwal szachowy w Rydułtowach

WYMIAR ŚRODOWISKOWY – „W POSZUKIWANIU EKOROZWIĄZAŃ”:

Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Ofiar Terroru 91 w Rydułtowach

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Rydułtowy

WYMIAR PRZESTRZENNY – „W RYDUŁTOWACH CZAS ZAMIESZKAĆ”:

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych w rejonie byłego szybu LEON III pod budowę osiedla mieszkaniowego

Poprawa atrakcyjności zamieszkania - adaptacja sztolni ćwiczebnej na strzelnicę sportową oraz jej funkcjonowanie

Natomiast realizacja Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Rydułtowy obejmuje następujące przedsięwzięcia:

STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MIASTEM

zintegrowany system finansowo – księgowo - budżetowy

zintegrowany system stron internetowych

jednolity system domen internetowych

jednolity system informacji wizualnej

system komunikacji w sytuacjach kryzysowych

ZAKUP SERWERÓW I OPROGRAMOWANIA

zakup serwerów na aplikacje wdrożone w ramach projektu

zakup serwerów na aplikacje monitoringu wdrożone w ramach projektu

zakup serwerów i oprogramowania stanowiących systemy zabezpieczania danych

STWORZENIE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI Z INTERESARIUSZAMI

opracowanie diagnozy i wypracowanie strategii kontaktów z interesariuszami

zbudowanie portalu i systemu konsultowania i badania opinii interesariuszy

WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ ORAZ KADRY REZERWOWEJ

długofalowy system szkoleń dokształcających

ROZSZERZANIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

przedsięwzięcia w ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej

przedsięwzięcia w ramach dostępności cyfrowej

OPTYMALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA

analiza dochodów miasta według źródeł i ich optymalizacja

optymalizacja wydatków instytucji

wdrożenie narzędzi do bieżącej analizy płynności finansowej

PARTNERSTWO, DOBRE PRAKTYKI I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Częścią realizacji projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy” jest zawarcie umowy z Miastem Partnerskim w celu wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy i spojrzenia na pewne tematy z innej perspektywy. W tym zakresie Miasto Rydułtowy nawiązało porozumienie z norweskim Miastem Øvre Eiker. Miasta wspólnie ustaliły współpracę w trzech obszarach – polityka senioralna, partycypacja społeczna, środowisko. Zwieńczeniem współpracy będzie opracowanie podręcznika dobrych praktyk w omawianych obszarach.

Ponadto Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umożliwiło wybranym 29 gminom sfinansowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej w ramach dotacji ze środków Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Informacje o realizowanym projekcie, a także opracowany Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego można uzyskać pod adresem strony internetowej: http://rydultowy.pl/strona-1470-rozwoj_lokalny.html

{"register":{"columns":[]}}